Timbalan Pengerusi

Timbalan Pengerusi Lembaga Rayuan YBhg. Dato' Malkit Singh s/o Dalip Singh telah dilantik dan diwartakan perlantikannya pada 18 Februari 2021 untuk tempoh 3 tahun berkuatkuasa mulai 18 Februari 2021 dan tamat tempoh pada 17 Februari 2024 [ Warta Kerajaan Jil. 65, No. 4, Perkara No. 160 Bertarikh 18 Februari 2021] 

Pencapaian Akademik

Ijazah Sarjana Muda Undang-Undang, Ealing College Of Higher Education ( (NAA) England. Memperolehi Sijil Pengamal Undang-Undang (Legal Practice) dari Badan Peguam Malaysia (Malaysia Bar) pada Februari 1994.

Penjawatan

Ahli dalam Jawatankuasa Disiplin Peguam Bela & Peguam Cara 2005-2012.

Pegawai Pendakwa Untuk Penang ......