Pengerusi

Pengerusi Lembaga Rayuan YBhg. Dato’ Yeo Yang Poh telah dilantik dan diwartakan pelantikannya pada 26 Oktober 2017 untuk tempoh 3 tahun berkuatkuasa mulai 26 Oktober 2017 dan tamat tempoh pada 26 Oktober 2020 [Warta Kerajaan Jil. 61, No.22, Perkara No.872  bertarikh 26 Oktober 2017].

Beliau merupakan seorang peguam dan kini giat aktif dalam aktiviti guaman  (Peguambela  dan peguamcara)  di bawah gabungan  rakan kongsi M/s Yeo, Tan, Hoon & Tee bertempat di  Johor Bahru sejak dari tahun 1986 sehingga sekarang.

Pencapaian Akademik

Pencapaian akademik beliau adalah seperti  perincian berikut;

Tahun 1978 - 1981 – Tamat  pengajian dengan Ijazah Perundangan -L.L.B (Hons), University  of Canterbury, Christchurch, New Zealand.

Penjawatan

  1. Dilantik sebagai Tutor dalam bidang Undang-undang Jenayah di University of Canterbury, Christchurch, New Zealand : 1982;
  2. Dilantik juga sebagai seorang peguam dan peguamcara bagi Mahkamah Tinggi di New Zealand : 1982;
  3. Dilantik sebagai seorang Peguam Bela dan Peguam Cara di Mahkamah Tinggi di Malaysia : 1983 & aktif dalam amalan perundangan sejak itu;
  4. Berkhidmat sebagai pembantu Pengamal Undang-Undang di M/s Lim & Hooi di Johor Bahru : 1984 – 1986. Bidang amalan termasuk civil litigation (commercial, contract, corporate, land, torts) dan juga commercial and conveyancing work;
  5. Ahli aktif dalam Majlis Peguam Malaysia dan telah memegang beberapa jawatan dalam majlis ini sejak dari tahun 1998 sehingga sekarang;
  6. Dilantik sebagai Naib Presiden Majlis Peguam Malaysia : 2003 – 2005;
  7. Dilantik sebagai Presiden Majlis Peguam Malaysia : 2005 – 2007;
  8. Dilantik sebagai Timbalan Pengerusi Lembaga Rayuan Negeri Pulau Pinang dari 15 Disember 2009 sehingga 16 Mac 2011.