Ahli Panel

Bil. No. Warta Nama Tempoh Perkhidmatan Status Pekerjaan
1 No. 1 JIL 64 Y.BHG. DATO'SAN MARKAN GANAPATHI     04/10/2019 - 03/10/2022 Bekas Peguam
2 Warta Kerajaan Jil. 65, No. 25, Perkara No.730 Bertarikh 9hb Disember 2021 Y. BHG. DATO'TAN CHONG MENG 06/10/2021 - 05/10/2024 Bekas Jurutera
3 Warta Kerajaan Jil. 65, No. 25, Perkara No.730 Bertarikh 9hb Disember 2021 YBRS. PN. SR. DR.LIM YOKE MUI 06/10/2021 - 05/10/2024 Pensyarah USM
4 No. 1 JIL 64 Y. BHG. DATO' SERI IR. DR.LEE YOW CHING       04/10/2019 - 03/10/2022 Jurutera Bersara
5 No. 1 JIL 64 YBRS. TUANLIM HOOI SIANG 04/10/2019 - 03/10/2022 Perunding Perancang Bandar & Warisan
6 No. 1 JIL 64 YBRS. TPr. TUANTAN THEAN SIEW 04/10/2019 - 03/10/2022 Bekas Pengarah Perancang Bandar dan Desa MBPP
7 No. 1 JIL 64 Y. BHG. DATO'THARUMARAJAH S/O THIAGARAJAN 04/10/2019 - 03/10/2022 Peguamcara & Peguambela
8 Jil. 62 No. 7 Y. BHG. DATO'CHEE KONG CHI 13/03/2018 - 13/03/2021 Peguamcara & Peguambela
9 No. 1 JIL 64 Y. BHG. DATO' SERIHAJI MOKHTAR BIN MOHD JAIT 04/10/2019 - 03/10/2022 Bekas Pegawai Daerah SPU / YDP MPSP/PEGAWAI KEWANGAN NEGERI
10 No. 1 JIL 64 Y. BHG. DATO' SR.LAU WAI SEANG 04/10/2019 - 03/10/2022 Bekas Pengarah JPPH, Putrajaya
11 Warta Kerajaan Jil. 65, No. 21, Perkara No. 607 Bertarikh 14 Oktober 2021 Y. BHG. DATO' TPr. DR.ALIAS BIN ABDULLAH 23/07/2021 - 22/07/2024 PENSYARAH UIAM