Ahli Panel

Bil. No. Warta Nama Tempoh Perkhidmatan Status Pekerjaan
1 No. 1 JIL 61 YBrs. Tuan San Markan Ganapathi     04/10/2016 - 03/10/2019 Bekas Peguam
2 No.62 Jld.18 Y. Bhg. Dato' Tan Chong Meng 17/08/2018 - 17/08/2021 Bekas Jurutera
3 Jil.62 No18 YBrs. Pn. Sr. Dr. Lim Yoke Mui 17/08/2018 - 17/08/2021 Pensyarah USM
4 Jil. 62 No. 18 Y. Bhg. Dato' Dr. Sharom bin Ahmat 17/08/2018 - 17/08/2021 Bekas Pensyarah USM / Pengerusi SERI / Ahli Lembaga Gabenor AIU
5 No. 1 JIL 61 Y. Bhg. Dato' Seri Ir Dr. Lee Yow Ching       04/10/2016 - 04/10/2019 Jurutera Bersara
6 No. 1 JIL 61 YBhg Dato' Malkit Singh s/o Dalip Singh 04/10/2016 - 04/10/2019 Peguamcara & Peguambela
7 No. 1 JIL 61 YBrs. Tuan. Lim Hooi Siang 04/10/2016 - 04/10/2019 Perunding Perancang Bandar & Warisan
8 No. 1 JIL 61 YBrs. Tuan. Tan Thean Siew 04/10/2016 - 04/10/2019 Bekas Pengarah Perancang Bandar dan Desa MBPP
9 No. 1 JIL 61 YBrs. Tuan. Tharumarajah s/o Thiagarajan 04/10/2016 - 04/10/2019 Peguamcara & Peguambela
10 Jil. 62 No. 7 YBhg Dato' Chee Kong Chi 13/03/2018 - 13/03/2021 Peguamcara & Peguambela
11 No. 1 JIL 61 Y. Bhg. Dato' Seri Haji Mokhtar bin Mohd Jait 04/10/2016 - 04/10/2019 Bekas Pegawai Daerah SPU / YDP MPSP/PEGAWAI KEWANGAN NEGERI
12 No. 1 JIL 61 Y. Bhg. Dato' Ir. Ang Choo Hong 04/10/2016 - 04/10/2019 Bekas Pengarah Kejuruteraan Mekanikal JKR