Piagam Pelanggan

  • Mendaftar kes yang lengkap dokumennya di dalam tempoh 2 hari di dalam Daftar Rayuan Negeri Pulau Pinang.
  • Merujuk kepada Responden bagi penyediaan Penyataan Responden kes di dalam tempoh 2 hari selepas kes didaftarkan.
  • Membuat sebutan kes di dalam bulan yang sama kes didaftarkan atau tarikh perbicaraan terdekat.
  • Penyampaian keputusan bertulis Lembaga Rayuan (Borang 8) kepada Perayu dalam tempoh 7 hari bekerja daripada tarikh keputusan diterima dari Pengerusi Lembaga Rayuan.