Jadual Fi

Perayu/Orang Berkepentingan Yang Merupakan Pemaju Hartanah/Syarikat

Jenis Bayaran Amaun (RM) Catatan
Pemfailan rayuan 3,000.00 Bayaran semasa pemfailan Notis Rayuan
Penyediaan Rekod Rayuan dan penyampaian kepada pihak-pihak 3,000.00 setiap set Bayaran dalam tempoh empat belas hari dari tarikh penerimaan Borang 6
Pengeluaran dan penyampaian saman 1,500.00 Barayan semasa permohonan bagi pengeluaran saman
Nota keterangan 20.00 setiap muka surat Bayaran sebelum dibekalkan
Alasan penghakiman 50.00 setiap muka surat Bayaran sebelum dibekalkan

Perayu/Orang Berkepentingan Yang Bukan Merupakan Pemaju Hartanah/Syarikat

Jenis Bayaran Amaun (RM) Catatan
Pemfailan rayuan 100.00 Bayaran semasa pemfailan Notis Rayuan
Penyediaan Rekod Rayuan dan penyampaian kepada pihak-pihak 100.00 setiap set Bayaran dalam tempoh empat belas hari dari tarikh penerimaan Borang 6
Pengeluaran dan penyampaian saman 100.00 Barayan semasa permohonan bagi pengeluaran saman
Nota keterangan 20.00 setiap muka surat Bayaran sebelum dibekalkan
Alasan penghakiman 50.00 setiap muka surat Bayaran sebelum dibekalkan

Orang Selain Daripada Pihak-Pihak/Orang Berkepentingan

Jenis Bayaran Amaun (RM) Catatan
Rekod Rayuan 300.00 setiap set Bayaran sebelum dibekalkan
Borang 8 Jadual Pertama 100.00 setiap borang Bayaran sebelum dibekalkan
Nota prosiding 20.00 setiap muka surat Bayaran sebelum dibekalkan
Alasan penghakiman 50.00 setiap muka surat Bayaran sebelum dibekalkan