Misi & Visi

Misi Organisasi

Mempromosikan kecemerlangan perkhidmatan Perancang Bandar dan Desa di Malaysia.

Visi Organisasi

Mewujudkan persekitaran kehidupan manusia yang berkualiti dan mampan selaras dengan ciri-ciri Sosio-Budaya masyarakat tempatan Malaysia